070-250 31 80 jenny@finvovve.se

Just nu går jag en onlinekurs för Eva Marie Wergård som handlar om att bli ditt bästa jag. Det är verkligen intressant och lärorikt att få fokusera på sig själv och jag tvingas verkligen till eftertanke om vad som utlöser vissa tankar och känslor hos mig själv i tävlingssituationer.

Anledningen till att jag tycker att tävlingspsykologi är så intressant är för att det funkar. Även ganska grundläggande övningar gör att man kan känna sig lite mer bekväm i tävlingssituationer.

Just nu jobbar vi med mål och hur man kan formulera sig för att de ska vara accepterade, konkreta och mätbara. Jag tycker jag fått till bra mål och det känns skönt att ha ett helt år på sig att jobba mot målen. Både resultatmålen, prestationsmålen och mina mentala mål. Lyckas vi med det kommer vi bli farliga!

IMG_20150205_124841