070-250 31 80 jenny@finvovve.se

Lyckas på tävling – tävlingspsykologi och mental träning för hundsportare
Författare: Niina Svartberg
ISBN: 9789163148781

Bäst när det gäller
Författare: Willi Railo
ISBN:  9789187660733

103 Mentala metoder
Författare: Anders Plate, Johan Plate
ISBN: 9789185138968

Idrottspsykologi
Författare: Peter Hassmén, Nathalie Hassmén, Johan Plate
ISBN: 9789127091498