070-250 31 80 jenny@finvovve.se

Ett genomgående tema som jag tagit upp på de kurser som är igång nu är vad man egentligen tränar på med just den här övningen, just den här stunden. Ofta vill man gärna träna på allt på en gång men hur tydligt blir det för hunden?

Att man ska dela upp momentet i mindre delar är ganska vedertaget och hjälper till att hålla fokus på det som ska tränas ex. starter, vändningar, sitta kvar, gripanden men när det kommer till engagemang, fokus och koncentration blir det mer luddigt.

Helst vill man kunna ställa alla krav på en gång i ex fotträning. Rätt position, kontakt hela tiden, rätt energinivå och full koncentration. Men för en ung eller en oerfaren hund blir det lätt för mycket. Jag tro att man får snabbare resultat om man fokuserar på några få saker åt gången och när hunden kan det kan man lägga på nästa del för att på så sätt bygga fram en helhet.

I de första följa övningarna i fotet kanske man väljer att fokusera på kontakt vilket då gör att positionen kanske inte är 100%-ig. Men testat att gå och titta på något utan att släppa blicken från det samtidigt som ni ska gå på ett speciellt sätt i förhållande till någon annan? Jag kan lova er att det inte är lätt. När kontakten fungerar bra och hunden förstår vad man vill att den ska göra plockar man in postitionsträningen och höjer kriterierna hur hunden ska gå allt eftersom.

Det blir också lättare för en oerfaren hundtränare att kunna fokusera på en eller två saker som ska vara bra i ett fritt följ i varje utvecklingssteg. Om man från början koncentrerar sig på att engagemanget hos hunden ska vara fullständigt i följa övningarna kan man i ett senare skede lägga till vilken position man vill ha och i nästa steg inte släppa igenom blicksläpp.

Lättare för hunden att veta vad som begärs och mindre att fokusera på för hundtränaren.

Så innan varje övning kan ni upprepa för er själva: Vad är det vi tränar på just nu!

2015-03-12 13.11.12